Công nghệ xử lý kỵ khí tầng sôi (AFB)

Giới thiệu

Công nghệ xử lý sinh học kỵ khí tầng sôi (AFB) sử dụng giá thể nhỏ bổ sung chứa trong bể phản ứng để cung cấp diện tích bề mặt lớn cho vi sinh vật anaerobic hoặc anoxic bám vào, đồng thời sử dụng dòng tuần hoàn để tạo ra tầng sôi với lớp đệm bùn giầu vi sinh vật sinh trưởng. và dòng tuần hoàn này cũng là tác nhân chính vận chuyển nguồn thức ăn cho vi sinh vật, tương tác với lớp đêm bùn giúp vi sinh vật sinh trưởng dưới tốc độ truyền khối lý tưởng (mass transfer) của AFB.

Ưu điểm

 1. Đặc biệt thích hợp cho nước thải nồng độ thấp và nước thải có chứa các thành phần ức chế sinh học, hoạt động dưới tải trọng thuỷ lực cao.
 2. Xử lý với nồng độ bùn hoạt tính cao ở trong bể, tải trong lớn . Bể xử lý có hình dạng hẹp và cao, tiết kiệm diện tích sử dụng.

Ứng dụng

 1. Nước thải từ ngành công nghiệp hóa chất: bột giấy acrylic, sợi polyester, dấm cây polyester, nhựa dầu (phenolic, amino, axit rượu este), nồng độ nitrat cao
 2. Nước thải từ ngành thực phẩm: Sản phẩm từ sữa, đồ uống
 3. Nước thải từ lò mổ

Dự án (Theo công nghệ)

 • YC INOX CO.,LTD.(PUHSIN) (Process Wastewater;180CMD)
 • TAIWAN POLY-SILICON CORP. (Process Wastewater;672CMD)
 • FAR EASTERN NEW CENTURY CORP. (Process Wastewater;600CMD)
 • SINOPEC NANJING CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. (Process Wastewater;4,800CMD)
 • KOREA CNC CO., LTD. (Process Wastewater;1,350CMD)
 • TNC INDUSTRIAL CO., LTD. (Process Wastewater;3,600CMD)
 • TAICHUNG POWER PLANT (FGD Wastewater;1,000CMD)
 • TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD. (Wastewater after chemical treatment;150CMD)