Công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

Giới thiệu

Phương pháp xử lý bùn hoạt tình là để nước thải chưa qua xử lý tiếp xúc với vi sinh vật (bùn hoạt tính) trong bể bằng cách khuấy trong bể phản ứng có trang bị hệ thống sục khí. Chất hữu cơ trong nước thải được phan hủy thành carbon dioxide (CO2), nước (H2O) và biomass.

Cái được gọi là phương pháp xử lý bùn hoạt tính từng mẻ là phiên bản cải tiến của phương pháp bùn hoạt tính truyền thống, về nguyên tắc cơ bản tương tự với bùn hoạt tính thông thường, duy chỉ là biến thao tác liên tục thành thao tác từng mẻ.

Ưu điểm

 1. Bể phản ứng vẫn ở trạng thái hỗn hợp hoàn toàn, nhưng vì nước thải có thể thêm vào trong một thời gian ngắn, nên nồng độ chất trong bể phản ứng sẽ tuỳ thuộc vào thời gian phản ứng mà giảm từ cao xuống thấp, phân bố nồng độ tương đương với bể phản ứng dạng dòng ghép nối (PFR).
 2. Bởi vì nồng độ chất nền trong bể phản ứng thay đổi theo thời gian, nên nhu cầu về lượng oxy của bể phản ứng cũng thay đổi theo thời gian. Đối với nước thải không ức chế thông thường thì nhu cầu về lượng oxy sẽ giảm tuỳ theo thời gian phản ứng.
 3. Bể sục khí có chức năng của bể lắng, ngoài việc không cần bể lắng ra, cũng không cần phải lắp đặt thiết bị tuần hoàn
 4. Nếu hệ thống được thiết kế phù hợp thì có thể kèm theo chức năng điều chỉnh bể. Phù hợp với loại nước thải có sự thay đổi lớn về chất lượng và lượng nước. Nếu có một thiết kế tích hợp thêm vào giai đoạn không sục khí thì hệ thống còn có thể có chức năng nitrat hóa và khử nitơ và khử phosphor hóa.

Hệ thống xử lý bùn hoạt tính từng mẻ được sử dụng luân phiên trong nhiều bể, trong điều kiện bình thường, hoạt động của SBR được lặp lại định kỳ và cố định. Thời gian cần thiết để hoàn thành một vòng tuần hoàn được gọi là "Thời gian chu kỳ". Trong mỗi chu kỳ, dựa trên truyền thống được chia thành 5 giai đoạn:cấp nước (Fill), phản ứng (React), lắng đọng (Settle), thoát nước (Drain) và tĩnh (Static), quy trình hoạt động được miêu tả như sau:Giai đoạn cấp nước:Việc xả nước thải diễn không định kỳ trong ngày, trong thiết kế cần có một bể điều hòa để tăng tính linh hoạt trong việc điều chỉnh bể xử lý và cấp nước theo chu kỳ cấp nước.

 1. Giai đoạn phản ứng:khi bể xử lý ở trạng thái sục khí (hoặc không sục khí) và khuấy trộn, vi sinh vật trong bể sẽ oxy hóa và phân hủy các chất hữu cơ, tức là giai đoạn phản ứng. Thời gian phản ứng dài hay ngắn tuỳ thuộc vào hạn chế COD (hoặc BOD) trong quá trình cấp và xả nước thải, được quyết định bằng lượng COD (hoặc BOD) cần thiết trong quá trình xử lý.
 2. Giai đoạn lắng đọng:Mục đích của việc lắng đọng là tách vi sinh vật và nước thải sau khi xử lý, chỉ cần hệ thống trong tình trạng không sục khí và không khuấy động, bùn nổi sẽ kết tụ và lắng xuống, hệ thống trong giai đoạn lắng đọng gần như tiến hành dưới trạng thái tĩnh.
 3. Giai đoạn thoát nước:Sau quá trình lắng, phần nước thải đã đươc xử lý ở phía trên lớp bùn lắng sẽ đươc thải bỏ đến một mức đã đươc thiết lập sẵn, giai đoạn này được gọi là giai đoạn thoát nước, thoát nước dựa trên nguyên tắc không để bùn lắng sau khi lắng xuống lại dâng lên lần nữa do sự khuấy động của dòng nước, sử dụng chu kỳ thoát nước cho giai đoạn này.
 4. Giai đoạn tĩnh:Giai đoạn tĩnh được sử dụng để tăng tính linh hoạt trong việc điều chỉnh bể xử lý. Nếu quá trình tĩnh diễn ra quá dài sẽ cần phải tiến hành khuấy động và sục khí một cách thích hợp.

Ứng dụng

 1. Nước thải công nghiệp hoá chất:băng dính, phụ gia nhựa, sợi polyester
 2. Ngành hoá dầu:nhựa, chất hoá học
 3. Ngành giấy:bột giấy, sản xuất giấy
 4. Nước thải ngành thực phẩm:men các loại rượu, các sản phẩm từ sữa, đồ uống

Dự án (Theo công nghệ)

 • UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. (Process Wastewater;48CMD)
 • POU CHEN GROUP, VIETNAM (Process Wastewater;700CMD)
 • NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.(TAIWAN) (Process Wastewater;2,400CMD)
 • SINONAR CORP. (Process Wastewater;200CMD)
 • UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. (Process Wastewater;600CMD)
 • CHOU CHIN INDUSTRIAL CO., LTD. (Process Wastewater;1,000CMD)
 • BAOTAI SHOE FACTORY (DONGGUAN CHINA) (Process Wastewater;6,400CMD)
 • UNITED PERFORMANCE MATERIALS CORP (Process Wastewater;120CMD)
 • UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. (Process Wastewater;6,000CMD)
 • SAN SHIN INDUSTRIAL CO., LTD. (IPA wastewater & domestic wastewater;202CMD)