Công nghệ kết tinh tầng sôi ( FBC )

Giới thiệu

Công nghệ xử lý kết tinh tầng sôi nước thải sử dụng giá thể cát với đường kính 0,2-0,5 mm làm hạt kết tinh trong bể kết tinh, nước thải qua xử lý và các chất xúc tác được thêm vào từ đáy bể phản ứng và chuyển động lên trên. Bên ngoài bể phản ứng được kết nối với một mạch nước tuần hoàn được sử dụng để điều chỉnh độ bão hòa của nước cấp và Điểu chỉnh tốc độ dòng chảy của giá thể khiến các ion vô cơ được xử lý tạo thành dạng tinh thể ổn định trên bề mặt của giá thể cát. Khi đường kính của hạt tinh thể đạt đến 1~2mm sẽ tiến hành thu hồi thải bỏ hoặc tái xử dụng

Ứng dụng

 1. Xử lý và thu hồi nước thải có chứa chất florua: ngành công nghiệp bán dẫn, ngành công nghiệp sản xuất ống phóng điện tử, ngành công nghiệp dây và cáp điện, ngành công nghiệp sản xuất thủy tinh, ngành công nghiệp thép và ngành công nghiệp sản xuất phốt pho
 2. Loại bỏ và thu hồi các ion kim loại nặng: công nghiệp mạ điện, công nghiệp in bảng mạch, ngành công nghiệp thép và ngành xử lý bề mặt.
 3. Làm mềm nước cứng.
 4. Loại bỏ ammonia và phốt pho: Ngành công nghiệp phân bón, công nghiệp lên men, ngành công nghiệp dược phẩm, ngành công nghiệp chăn nuôi lợn, v.v.
 5. Xử lý nước ngầm nhiễm sắt có thể xem như tiền xử lý của nước máy thành phố hoặc nước tinh khiết.

Dự án (Theo công nghệ)

 • ELEC & ELTEK INTERNATIONAL CO., LTD. (Process Wastewater;300CMD)
 • BAO TOU HUA MEI RE PRODUCTS CO., LTD. (Process Wastewater;4,464CMD)
 • MICRON TECHNOLOGY, INC. (Process Wastewater;1,680CMD)
 • SINO BELGIUM BEER (SUZHOU) LTD. (Process Wastewater;1,200CMD)
 • CHI MEI CORP. (Process Wastewater;)
 • CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD. (Process Wastewater;)
 • SIGURD MICROELECTRONICS CORP. (Process Wastewater;720CMD)
 • QUANTA DISPLAY INC. (Process Wastewater;1,500CMD)
 • TAIWAN WATER CORP. (Process Wastewater;)
 • ORIENTAL PETROCHEMICAL (TAIWAN) CORP. (Process Wastewater;4,320CMD)
 • ORIENTAL PETROCHEMICAL (TAIWAN) CORP. (Process Wastewater;6,480CMD)
 • QUANTA DISPLAY INC. (Process Wastewater;4,000CMD)
 • CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD. (Process Wastewater;)
 • TAICHUNG POWER PLANT (FGD Wastewater;1,000CMD)
 • TAICHUNG THERMAL POWER PLANT (Desulfurization Wastewater;2,000CMD)