Công nghệ khử Ni tơ bằng Ozone ở nhiệt độ thấp

Giới thiệu

Công nghệ khử Nitơ bằng Ozone ở nhiệt độ thấp là công nghệ sử dụng đặc tính oxy hóa mạnh của ozon để oxy hóa khí không tan NO và NO2 thành khí có khả năng hòa tan cao như N2O5 ở giai đoạn đầu và NOx được loại bỏ sau đó bằng tháp hấp phụ.

Main reactions are

 • Gas phase reaction: NO/NO2 + O3 → N2O5
 • Liquid/Gas phase reaction: N2O5 + H2O → H++NO3-
 • Liquid phase reaction: H++OH- → H2O

Ưu điểm

 1. Ưu điểm công nghệ là có hiệu suất khử Nitơ cao. Có thể kiểm soát nồng độ khí phát thải chính xác.(Phát thải NOx nhỏ hơn 10 ppm)
 2. Ozon bơm vào tự động và được kiểm soát dựa trên nồng độ NOx trong khí thải cho phù hơp.
 3. Không can thiệp tới quá trình vận hành nồi hơi trong quá trính khử Nitơ.
 4. Có thể kết hợp cùng với quá trình hấp phụ khử lưu huỳnh để giảm chi phí đầu tư ban đầu.
 5. Dễ dàng trong vận hành và chi phí bảo trì thấp.
 6. Tiết kiệm năng lượng, thiết kế theo mô-đun để linh hoạt áp dụng.

Áp dụng

 1. Xử lý khí thải cho tất cả các ngành công nghiệp.

Dự án hoàn thành

 • Dairen Chemical Corporation (Mailiao, Taiwan)
 • Qingdao Thermal Power & Energy Group Co., Ltd. (ShangDong, China)
 • Luenmei Group (Taizhou, Jiangsu, China)
 • Hangzhou Hongshang chemical fibre Co., Ltd. (Hangzhou, Zhejiang, China)
 • Hangzhou Fulida Group (Hangzhou, Zhejiang, China)


*Information provided by authorized company*