Công nghệ khử xúc tác chọn lọc (SCR)

Giới thiệu

Công nghệ khử xúc tác chọn lọc sử dụng tác nhân khử như dung dịch Amonia, Urê để phản ứng có chọn lọc với NOx trong khói thải và sản sinh ra N2 và H2O thông qua xúc tác. Xúc tác là một chất có thể nâng cao tốc độ phản ứng và không thay đổi về thành phần, chất lượng và tính chất hóa học sau phản ứng. Thành phần chính của xúc tác được sử dụng là V2O5 và TiO2.

Phản ửng hóa học chính

  • NO/NO2 + NH3 + O2 → N2 + H2O (Nhiệt độ phản ứng 200-450℃)

Ưu điểm

  1. Hiệu quả loại bỏ Nitơ cao (≥90%)
  2. Thích ứng với hầu hết các nhà máy nhiệt điện quy mô lớn, Trưởng thành công nghệ và nhiều dự án đã hoàn thành.

Áp dụng

  1. Nồi hơi vận hành dưới điều kiện ổn định.

Dự án Tham Khảo

  • Shandong Befar Group Co., Ltd. (Shandong, China)
  • Shanxi Linfen Thermoelectricity Co., Ltd (Shanxi, China)
  • China Huaneng Group (Qufu, Shandong, China)
  • China Huaneng Group (Rizhao, Shandong, China)
  • China Huaneng Group (Yantai, Shandong, China)

*Information provided by authorized company*