Công nghệ khử chọn lọc không xúc tác (SNCR)

Giới thiệu

Công nghệ khử chọn lọc không xúc tác (SNCR) là công nghệ khử NOx dưới nhiệt độ 850-1100℃ không sử dụng xúc tác. Công nghệ này sử dụng lò nung như một lò phản ứng và có thể sửa lại lò hơi để sử dụng. Vận hành hệ thống bởi nhiệt độ phản ứng, thời gian phản ứng, tỷ lệ amonia và cấp độ pha chộn của tác nhân khử và khí thải.

Main reaction

  • NO/NO2 + NH3 + O2 → N2 + H2O (reaction temperature 800-1100℃)

Ưu điểm

  1. Chi phí đầu tư và chi phí vận hành thấp.
  2. Hiệu suất khử nitơ thấp hơn, hiệu suất giao động 20 tới 40%.
  3. Cần đảm bảo nhiệt độ vận hành, nhiêt độ phù hợp từ 900 tới 1090℃.

Áp dụng

  1. Nồi hơi, những dự án không yêu cầu hiệu quả khử nitơ quá cao.

Dự án Tham Khảo


*Information provided by authorized company*