Chọn ngành

Industry Country/Area Company
Ngành thực phẩm Taiwan BEANS GROUP FOODS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.
Ngành thực phẩm Taiwan TAIWAN FRUCTOSE CO., LTD.
Ngành thực phẩm Taiwan YIDOU INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành thực phẩm Taiwan KONG YEN FOODS CO., LTD.
Ngành thực phẩm Taiwan CHOU CHIN INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành thực phẩm Taiwan UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.
Ngành thực phẩm Taiwan UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP.
Ngành thực phẩm China SINO BELGIUM BEER (SUZHOU) LTD.
Ngành thực phẩm Malaysia THE COCA-COLA COMPANY (MALAYSIA)
Ngành thực phẩm China ANGEL YEAST CO., LTD., (SHINJANG CHINA)
Ngành thực phẩm Taiwan WEI CHUAN CORP.
Ngành nhuộm / dệt may China THE FAR EASTERN INDUSTRY (SHANGHAI, CHINA) LTD
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam FAR EASTERN NEW APPAREL (VIETNAM) LTD.
Ngành nhuộm / dệt may China FAR EASTERN INDUSTRY (SHANGHAI) LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam TAI YUEN TEXTILE (VIETNAM) CO., LTD
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan MIN HUAN INDUSTRY CO., LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan NIEN HSING TEXTILE CO., LTD.(TAIWAN)
Ngành nhuộm / dệt may Nicaragua NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (NICARAGUA)
Ngành nhuộm / dệt may Africa NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (LESOTHO)
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (VIETNAM)
Ngành nhuộm / dệt may Mexico NIEN HSING TEXTILE CO., LTD. (MEXICO)
Ngành nhuộm / dệt may Cambodia YU TAI INDUSTRIAL CORP. (CAMBODIA)
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan CHIA HER INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan I HWA INDUSTRAL CO, LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan TONG CHENG TAY INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Thailand TUNTEX TEXTILE (THAILAND) CO., LTD.
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam HUA LON CO., LTD. (VIETNAM)
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan LOVETEX INDUSTRIAL CORP.
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.
Ngành nhuộm / dệt may Taiwan FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.
Ngành nhuộm / dệt may Vietnam FAR EASTERN NEW CENTURY CORP.
Ngành máy móc / ô tô Taiwan Amulaire Thermal Technology, Inc.
Ngành máy móc / ô tô Taiwan COATING P. MATERIALS CO., LTD.
Ngành máy móc / ô tô Taiwan CHINA MOTOR CORP.
Ngành máy móc / ô tô Taiwan SHYE SHYANG MECHANICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành máy móc / ô tô China KUNSHAN FUDIN PRECISION MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành thuộc da Vietnam PRIME ASIA (VIETNAM) CO., LTD.
Ngành thuộc da China FUJIAN TYCHE LEATHER CO., LTD /
Ngành thuộc da China PRIMEASIA LEATHER CORPORATION, DONG GUAN CHINA
Ngành thuộc da China PRIMEASIA LEATHER CORPORATION, DONG GUAN CHINA/
Ngành thuộc da Indonesia PT. NIKOMAS GEMILANG
Ngành thuộc da China FUJIAN TAIQING LEATHER CO., LTD.
Ngành thuộc da China DONGGUAN YUXIANG SHOES MATERIAL CO., LTD.
Ngành thuộc da Vietnam ZHI XIONG INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành thuộc da Vietnam PRIMEASIA LEATHER CORP., VIETNAM
Ngành thuộc da Taiwan BEI LI CO., LTD.
Ngành thuộc da China PRIMEASIA LEATHER CORP.
Ngành thuộc da China PRIMEASIA LEATHER CORP.
Ngành thuộc da Taiwan GUANG ZHENG LEATHER CO., LTD.
Ngành thuộc da Indonesia POU CHEN GROUP, INDONESIA
Ngành thuộc da Vietnam POU CHEN GROUP, VIETNAM
Ngành thuộc da China BAOTAI SHOE FACTORY (DONGGUAN CHINA)
Ngành thuộc da Vietnam BAO SONG PRECISION INDUSTRY CO., LTD. (VIETNAM)
Ngành điện tử / điện quang Taiwan ASE ELECTRONICS INC.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan ASE ELECTRONICS INC.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan SILICONIX ELECTRONIC CO., LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan OPTIMAX TECHNOLOGY CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan AU OPTRONICS CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan AL WONN CO., LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Ngành điện tử / điện quang Taiwan SINONAR CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan CHI MEI CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan SIGURD MICROELECTRONICS CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES Co., Ltd
Ngành điện tử / điện quang Taiwan GENERAL ELECTRIC COMPANY
Ngành điện tử / điện quang Singapore MICRON TECHNOLOGY, INC.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan UTECH SOLAR CORP.
Ngành điện tử / điện quang China EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD. (Zhuhai)
Ngành điện tử / điện quang Taiwan SIC ELECTRONICS CO.,LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan ARES GREEN TECHNOLOGY CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan VISHAY TAIWAN LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan TAIWAN POLY-SILICON CORP.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan AXUNTEK SOLAR ENERGY CO., LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan HULK ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
Ngành điện tử / điện quang Taiwan QUANTA DISPLAY INC.
Ngành điện tử / điện quang China RUISHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY (DONGGUAN CHINA)
Ngành điện tử / điện quang Taiwan UNITED MICROELECTRONICS CORP.
Ngành sinh học / chế tạo dược Taiwan SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.
Ngành sinh học / chế tạo dược Taiwan SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.
Ngành sinh học / chế tạo dược Taiwan PRINCE PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Ngành sinh học / chế tạo dược China SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
Ngành sinh học / chế tạo dược Taiwan PRINCE PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Ngành sinh học / chế tạo dược Taiwan SYN-TECH CHEM. & PHARM. CO., LTD.
Ngành sinh học / chế tạo dược Taiwan SCI PHARMTECH, INC.
Ngành sinh học / chế tạo dược Taiwan ONENESS BIOTECH CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY I) CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan Croslene Chemical Industries., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (MIAOLI FACTORY) CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL (ZHANGBIN FACTORY II) CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan LE LI TE INDUSTRIAL CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China GUANGXI XINTIANDE ENERGY CO. LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan Croslene Chemical Industries Ltd.
Ngành công nghiệp hoá chất China CHINA PETROCHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan EXCEL CHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China CHANG CHUN CHEMICAL (ZHANGZHOU) CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan ORIENTAL PETROCHEMICAL (TAIWAN) CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHANG CHUN PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan NANTEX INDUSTRY CO., LTD
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHANGCHUN PLASTICS. CO. LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan SAN FU CHEMICAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan SAN FANG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan TRIPLEX CHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan DAIREN CHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan DAIREN CHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan TNC INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan FREUDENBERG & VILENE NONWOVENS CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan ROHM AND HAAS TAIWAN, INC.
Ngành công nghiệp hoá chất China FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP. (NINGBO CHINA)
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan FORMOSA PETROCHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan TAIWAN VCM CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan TASCO CHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan FORMOSA LABORATORIES INC.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan TSRC CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất China ANHUI FULLTIME SPECIALIZED SOLVENTS & REAGENTS CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan RICHYU CHEMICAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan ORIENTAL RESOURCES DEVELOPMENT LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China ORIENTAL PETROCHEMICAL (YANGZHOU CHINA) CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất China CHANG CHUN CHEMICAL (PANJIN) CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China CHANG CHUN (JIANGSU) PETROCHEMICAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan ETERNAL MATERIALS CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan CHI MEI CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan COVESTRO (TAIWAN) LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP.
Ngành công nghiệp hoá chất China SINOPEC NANJING CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China NAN YA PLASTICS CORP. (KUNSHAN CHINA)
Ngành công nghiệp hoá chất China CHANGSHU HOPAX CHEMS MFG.CO.,LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China LANXESS-TSRC (NANTONG) CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China ZHENJIANG NANTEX CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan GUO TAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China ZHENJIANG GPPC CHEMICAL CO., LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất China PUCHENG CLEAN ENERGY CHEMICAL CO. LTD.
Ngành công nghiệp hoá chất Taiwan UNITED PERFORMANCE MATERIALS CORP
Ngành giấy Taiwan CHENG LOONG CORP. (Dayuan factory)
Ngành giấy Taiwan YFY Inc.
Ngành giấy Taiwan Cheng Loong Corp. HouLi Plant
Ngành giấy Taiwan Cheng Loong Corp. DaYuan Plant
Ngành giấy Taiwan Lien Tai Paper Corporation
Ngành giấy Taiwan Lien Tai Paper Corporation
Ngành giấy China SHANDONG SUN HONGHE PAPER CO., LTD.
Ngành giấy China RIZHAO HUATAI PAPER CO., LTD.
Ngành giấy China HUATAI PAPER CO., LTD. (SHANDONG CHINA)
Ngành giấy China UNIVERSAL PULP AND PAPER (SHANDONG) CO. LTD
Ngành giấy Taiwan CHENG LOONG CORP.
Ngành giấy Vietnam CHENG LOONG CORP.
Ngành giấy Taiwan CHENG LOONG CORP.
Ngành giấy China YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.
Ngành giấy Taiwan YUEN FOONG YU PAPER MFG. CO., LTD.
Ngành giấy China SICHUAN HUAQIAO FENGHUANG PAPER INDUSTRY CO., LTD.
Ngành giấy China HUATAI PAPER CO., LTD. (ANHUI CHINA)
Ngành giấy China ASIA SYMBOL (SHANDONG) PULP AND PAPER CO., LTD
Ngành giấy China LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD. (CHONGCING CHINA)
Ngành giấy China HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., LTD. (HAINAN CHINA)
Ngành giấy China WUXI LONG CHEN PAPER CO., LTD. (JIANGSU CHINA)
Ngành giấy China DING FENG PAPER CO.,LTD. (GUANGDONG CHINA)
Ngành giấy China GUANGDONG SHAONENG GROUP CO., LTD. ZHUJI PAPER INDUSTRY BRANCH (GUANGDONG CHINA)
Ngành giấy China GUANGDONG YIN ZHOU HU PAPER BASE (GUANGDONG CHINA)
Ngành giấy China NINGBO ASIA PULP&PAPER CO.,LTD. (ZHEJIANG CHINA)
Các ngành khác Taiwan DAKIM ENVIRONMENTAL PROTECTION ENTERPRISE CO.,LTD.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN POWER COMPANT
Các ngành khác Taiwan YIEH HSING ENTERPRISE CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan HSINTA THERMAL POWER PLANT
Các ngành khác Taiwan Feng Yu Resources Co., Ltd.
Các ngành khác Vietnam EVER GLOBAL ( VIETNAM ) ENT. CORP
Các ngành khác Taiwan TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN STEEL UNION CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan SAN SHIN INDUSTRIAL CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TA-YUAN COGEN CO.,LTD.
Các ngành khác Taiwan HSINTA THERMAL POWER PLANT
Các ngành khác Taiwan TAICHUNG THERMAL POWER PLANT
Các ngành khác Taiwan INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Các ngành khác Taiwan YC INOX CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TAICHUNG POWER PLANT
Các ngành khác China RANHILL (YONGXIN) WATER TREATMENT CO., LTD.
Các ngành khác Indonesia VATVA CETP
Các ngành khác China DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác China ZIBO ZHUTAI RUNKUN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Các ngành khác China XIN SHI WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác China DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác China General Electric Company
Các ngành khác China SHANDONG DINGYUE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT CO., LTD.
Các ngành khác China DATONG YUDONG NEW DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANT
Các ngành khác Taiwan TAIWAN STEEL RESOURSE CORP.
Các ngành khác Vietnam GOLDENCHAMPION IND. LTD.
Các ngành khác Taiwan INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
Các ngành khác China NINGBO BEILUN QIANHE ENVIRONMENTAL ENGINNERING CORP.
Các ngành khác Taiwan YC INOX CO.,LTD.(PUHSIN)
Các ngành khác Taiwan TAIWAN LAMINATION INDUSTRIES, INC.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN POWER COMPANY (LINKOU)
Các ngành khác China BAO TOU HUA MEI RE PRODUCTS CO., LTD.
Các ngành khác Taiwan TAIWAN WATER CORP.
Các ngành khác China ELEC & ELTEK INTERNATIONAL CO., LTD.
Các ngành khác China DONGGUAN CONCORD CERAMICS CO., LTD., (DONGGUAN CHINA)
Các ngành khác China McWONG ENVIRONMENTAL & ENERGY GROUP
Các ngành khác China BAOSTEEL ZHANGJIANG IRON & STEEL CORP.