Gạt bùn bể lắng

Gạt bùn bể lắng đươc áp dung để gạt lớp bùn đáy và lớp bùn mặt dưới điều kiên hoạt động liên tục.

1. Gạt bùn trung tâm (Full bridge)

Tính năng

 • 360 độ liên tục gạt bùn đáy và bùn mặt.
 • Tốc độ chậm, tiết kiệm năng lượng và không gây ra tiếng ồn.
 • vận hành tự động.
 • trang bị bánh răng giảm tốc với cầu giao an toàn và đèn báo quá tải
 • áp dụng cho tất cả các loại bùn

2. Gạt bùn dạng bán kính (Half bridge)

Tính năng

 • 360 độ liên tục gạt bùn đáy và bùn mặt.
 • Tốc độ chậm, tiết kiệm năng lượng và không gây ra tiếng ồn.
 • vận hành tự động.
 • trang bị bánh răng giảm tốc với cầu giao an toàn và đèn báo quá tải
 • áp dụng cho tất cả các loại bùn

3. Gạt bùn ngoại biên (Half bridge)

Tính năng

 • 360 độ liên tục gạt bùn đáy và bùn mặt.
 • Tốc độ chậm, tiết kiệm năng lượng và không gây ra tiếng ồn.
 • vận hành tự động.
 • trang bị bánh răng giảm tốc với cầu giao an toàn và đèn báo quá tải
 • áp dụng cho tất cả các loại bùn

4. Thiết bị cô đặc bùn