Floating decanter system of Sequential Batch Reactor

Hệ thống xả nổi của bể SBR

Quy trình xử lý bùn hoạt tính từng mẻ (SBR) là một phương pháp xử lý sinh học hiếu khí, là một phiên bản cải tiến của phương pháp bùn hoạt tính truyền thống. Nguyên tắc cơ bản tương tự như quy trình hiếu khí bùn hoạt tính thông thường, chỉ có điều những thao tác liên tục được thay đổi bằng thao tác từng mẻ. Cái được gọi là xử lý hiếu khí là vi sinh vật hiếu khí sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải như một nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển và sinh sôi, và các vi sinh vật gia tăng này được tách ra khỏi nước thải bằng cách kết tủa để có được nước sạch sau xử lý.

SBR Là phương phá xử lý vi sinh dựa trên nền tảng xử lý liên tục trong phương pháp vi sinh truyền thống để áp dụng xử lý từng mẻ. Ưu điểm lớn nhất của SBR là có thể thay đổi linh hoạt các điêu kiện trong công nghệ xử lý mà không cần thay đổi bất kỳ thiết bị phần cứng nào mà vẫn đat được hiệu quả mong muốn.. Thao tác vận hành SBR lặp đi, lặp lại theo chu kỳ. Trong mỗi chu kỳ, theo truyền thống được chia là 5 giai đoạn: cấp nước, phản ứng, lắng đọng, thoát nước và tĩnh.

Hệ thống xả nổi để thoát nước thải chủ yếu sử dụng trong xử lý vi sinh từng mể (SBR), viêc xử dụng thoát nước bằng phương pháp này có thể làm giảm lượng chất rắn lơ lửng (SS) trong nước và cải thiện chất lượng nước sau xử lý.

Tính năng

  • Xả bỏ nước trong SBR đươc thực hiện bằng hệ thổng xả nổi, Hệ thống bao gồm lọc nổi- ống xả- lưới và thiết bị hỗ trợ.
  • Phao có vai trò kép trong việc cung cấp lực nổi cho ống thoát nước và ngăn bùn nổi thoát ra. Trong quá trình có cấp nước vào bể phản ứng, phản ứng, kết tủa, trong phao chứa đầy không khí, phao nổi trên mặt nước thải trong bể. Khi cần thoát nước, chất lỏng nổi phía trên sẽ thông qua cổng lấy nước dẫn vào ống thoát nước. Hệ thống thoát nước sẽ dùng lại khi mực nước trong bể đạt đến mực nước thấp nhất.
  • Thiết bị đươc làm bằng thép không rỉ (SUS304)
  • Thiết bị không dùng động lực nên tiết kiêm năng lương, không rung động và không ồn.