Máy sấy bùn

Tách nước ra khỏi bùn để bùn đạt được độ khô và giảm trọng lượng bùn thải .

Thiết bị sấy bùn nhiệt độ thấp